Om oss

Om Oss

Salangen Seilflyklubb ble dannet i 2006 og stiftet januar 2007.Fra 2008 har klubben disponert LN-GLU Super Blanik L23 til skoling med leid slepefly fra Kiruna Segelflyklubb, en Piper PA-22-108/150 "Colt" SE-CZU. I 2009 fikk klubben tilgang til fast slepefly gjennom Ketil Løvhaug sin LN-HAR, Piper PA-18-150 "Super Cub". Klubben har i flere år leid inn, (hentet opp) instruktører sørfra til helger og seilflyuker for at elevene skulle få fly og ha progresjon. Klubben startet utdanning av egen instruktør sommeren 2012 og etter IK3 kurset i 2013 stiller klubben også med egen instruktør. Det er nå mulig å kurse seilfly både på ukedager/ettermiddager og i helger etter avtale.

Klubben har hangar med plass til klubbens fly, slepefly og et par utleide plasser til blant annet mikrofly. Det vil ved ombygging til stor port på bygg som ligger rett mot vår hangar, kunne gjøres tilgjengelig like mye hangarplass til, som det er i dag. Klubben har minimalt med tilbud om overnatting på plassen, Arena Elvenes har
tilgjengelig undervisningslokaler og overnatting. Det er god plass for camping med bobil, vogn og telt ved nedre sanitærhus. Klubben har et lite klubbhus med mulighet for overnatting. Det finnes toalett og vann i klubbhuset men ikke dusj eller permanente soveplasser. Ved nedre sanitærbygg finnes vann tilgjengelig for camping både inne og utenfor bygget. Det skal ikke campes ved klubbhuset. Ønsker man å campe nærmere flyene er det rett ut av siden på hangaren mulig å sette opp bobil eller vogn. Det er litt steinete for telting der. Husk å parkere så 18 meter vinger kan passere ned veien og ut på stripa.

Ta gjerne kontakt med oss for mer info.

 

Styret:
Leder: Bjørn Figenschou, 41915884, bjfigen at gmail.com
Nestleder: Hans Kr. Elvenes 97698431, hasseforpresident at gmail.com
Kasserer: Gunn Heidi Steinli, 90095835, guheidi at online.no
Styremedlem: Johann Normann,  40606223, johann. normann at gmail.com
Styremedlem: Anne-Cathrine Sandtrøen, 98891669, annecathrine81 at gmail.com
Varamedlem: Ketil Løvhaug, 91360512, ket-loev at online.com

Verv:
Operativ leder: Johann Normann,  40606223, johann. normann at gmail.com
Teknisk leder: Helge Wallmark, 45027215, helge.wallmark at outlook.com
Skolesjef: Johann Normann,  40606223, johann. normann at gmail.com
Sekretær: Anne-Cathrine Sandtrøen, 98891669, annecathrine81 at gmail.com
Miljøansvarlig: Ketil Løvhaug, 91360512, ket-loev at online.com
Anlegg og materiellansvarlig: Ketil Løvhaug, 91360512, ket-loev at online.com
PR og rekrutteringsansvarlig: Anne-Cathrine Sandtrøen, 98891669, annecathrine81 at gmail.com

Instruktører:
Skolesjef:  Johann Normann,  40606223, johann. normann at gmail.com
Instruktør: Håvard Gangsås, 94973609, hgangsas at gmail.com
Instruktør: Michaet Gausa, 91323135, michael.gausa at gmail.com
Instruktør: Kjetil Nordheim, 99797791, kjetil.nordheim at gmail.com
Instruktør: Leif Arne Mo, 92036420, leifarm at hotmail.com

Betaling til klubben:
Klubben har kontonummer 4776 15 86528 - Sparebank1 Nord-Norge.
Slep og flyleie. Slepesaldo/Flyleie skal ha positiv soldo etter hver flydag. Det finnes kortterminal på stripa og man kan betale inn på forhånd. Årskort anbefales for flyleie og vil alltid lønne seg for elever.
Innbetalinger for hangarleie, slepekonto, gavekort med videre merkes tydelig og ta med navn på den som dette gjelder om det betales av annen person en medlem/leier/gavekortmottaker. Giro for gavekort merkes også med nummeret.

Historisk flyging på Elvenes.