Om oss

Salangen Seilflyklubb ble dannet i 2006 og stiftet januar 2007, først som Salangen Luftsportsklubb, senere omorganisert til en ren seilflyklubb. Fra 2008 har vi disponert en L23 Super Blanik LN-GLU til skoling. Første året med innleid slepefly fra Kiruna Segelflyklubb, en Piper PA-22-108/150 "Colt" SE-CZU. I 2009 fikk klubben tilgang til fast slepefly gjennom Ketil Løvhaug sin Piper PA-18-150 "Super Cub" LN-HAR. Klubben hentet de første årene inn instruktører sørfra til helger og seilflyuker for at elevene skulle få fly og ha progresjon, men fra 2013 har vi kunnet stille med egne, lokale instruktører. Det er nå mulig å både fly og skole seilfly på ukedager/ettermiddager og i helger etter avtale.

Klubben har hangar med plass til klubbens fly, slepefly og et par utleide plasser til blant annet mikrofly. Vi har dessverre minimalt med tilbud om overnatting på plassen, men Arena Elvenes har tilgjengelig undervisningslokaler og overnattingstilbud inne på området. Det er god plass for camping med bobil, vogn og telt ved nedre sanitærbygg. Her finnes vann, toalett og dusj tilgjengelig for camping både inne og utenfor bygget. Ønsker man å campe nærmere flyene må det avtales med operativ leder i forkant.

NB: Husk å parkere både fly og biler så langt til siden av fly med 18m vingespenn kan flyttes til og fra hangarportene!

Ta gjerne kontakt med oss for mer info.

 

Styret:

Leder: Helge Wallmark, 450 27 215, helge.wallmark at outlook.com
Nestleder: Knut Lamo Pedersen, 977 43 325, knutlamo at online.no
Kasserer: Ragnar Stenersen, 913 27 987, ragnar at steners1.no
Styremedlem: Ketil Løvhaug, 913 60 512, ket-loev at online.no
Styremedelem: Johann Normann,  406 06 223, johann.normann at gmail.com

Verv:

 Operativ leder: Johann Normann,  406 06 223, johann.normann at gmail.com
Teknisk leder: Helge Wallmark, 450 27 215, helge.wallmark at outlook.com
Skolesjef: Johann Normann,  406 06 223, johann.normann at gmail.com
Miljø, anlegg og materiell: Ketil Løvhaug, 913 60 512, ket-loev at online.no
Info, PR og rekruttering: 

Instruktører:

Skolesjef:  Johann Normann,  406 06 223, johann.normann at gmail.com
Instruktør: Michael Gausa, 913 23 135, michael.gausa at gmail.com
Instruktør: Håvard Gangsås, 949 73 609, hgangsas at gmail.com
Instruktør: Kjetil Nordheim, 997 97 791, kjetil.nordheim at gmail.com
Instruktør: Leif Arne Mo, 920 36 420, leifarm at hotmail.com

Betaling til Salangen Seilflyklubb:

Klubbes kontonummer 4776 15 86528 - SpareBank1 Nord-Norge. 

Slepesaldo/flyleie skal ha positiv saldo etter hver flydag. Det finnes kortterminal tilgjengelig i klubben. Vippsnr til klubben (512660) sammen med kontonummer finnes i loggperm.
Man kan betale inn på forhånd. Årskort anbefales for flyleie og vil alltid lønne seg for elever.

Innbetalinger for hangarleie, slepekonto, gavekort med videre merkes tydelig inkl. navn på den som dette gjelder om det betales av annen person enn medlem/leier/gavekortmottaker.
Giro for gavekort merkes også med gavekortets referansenr.

Historisk flyging på Elvenes.