Om oss

Om Oss

Salangen Seilflyklubb ble dannet i 2006 og stiftet januar 2007. Fra 2008 har klubben disponert LN-GLU Super Blanik L23 til skoling. Første året med leid slepefly fra Kiruna Segelflyklubb, en Piper PA-22-108/150 "Colt" SE-CZU. I 2009 fikk klubben tilgang til fast slepefly gjennom Ketil Løvhaug sin LN-HAR, Piper PA-18-150 "Super Cub". Klubben har i flere år leid inn, (hentet opp) instruktører sørfra til helger og seilflyuker for at elevene skulle få fly og ha progresjon. Klubben startet utdanning av egen instruktør sommeren 2012 og etter IK3 kurset i 2013 kunne klubben stille med egen instruktør. I dag har klubben tilgang på flere instruktører i Nordland og Troms. Det er nå mulig å både fly og skole seilfly på ukedager/ettermiddager og i helger etter avtale.

Klubben har hangar med plass til klubbens fly, slepefly og et par utleide plasser til blant annet mikrofly. Klubben har minimalt med tilbud om overnatting på plassen, Arena Elvenes har tilgjengelig undervisningslokaler og overnattingstilbud. Det er god plass for camping med bobil, vogn og telt ved nedre sanitærbygg. Ved nedre sanitærbygg finnes vann, toalett og dusj tilgjengelig for camping både inne og utenfor bygget. Ønsker man å campe nærmere flyene må det avtales med operativ leder i forkant.

NB: Husk å parkere både fly og biler så langt til siden av fly med 18m vingespenn kan flyttes til og fra hangarportene!

Ta gjerne kontakt med oss for mer info.

 

Styret:
Leder: Bjørn Figenschou, 419 15 884, bjfigen at gmail.com
Nestleder: Hans Kr. Elvenes 976 98 431, hasse at signalbox.no 
Styremedlem: Helge Wallmark, 450 27 215, helge.wallmark at outlook.com
Styremedlem:   

Verv:
Operativ leder: Hans Kr. Elvenes 976 98 431, hasse at signalbox.no
Teknisk leder: Helge Wallmark, 450 27 215, helge.wallmark at outlook.com
Skolesjef: Johann Normann,  406 06 223, johann. normann at gmail.com
Miljø, anlegg og materiell: Ketil Løvhaug, 913 60 512, ket-loev at online.com
Hangar, PR og rekrutteringing: Hans Kr. Elvenes 976 98 431, hasse at signalbox.no
Regnskapfører utenom styret: Håvard Gangsås, 949 73 609, hgangsas at gmail.com

Instruktører:
Skolesjef:  Johann Normann,  406 06 223, johann. normann at gmail.com
Instruktør: Håvard Gangsås, 949 73 609, hgangsas at gmail.com
Instruktør: Egil Flakstad, 913 32 085
Instruktør: Michael Gausa, 913 23 135, michael.gausa at gmail.com
Instruktør: Kjetil Nordheim, 997 97 791, kjetil.nordheim at gmail.com
Instruktør: Leif Arne Mo, 920 36 420, leifarm at hotmail.com

Betaling til klubben:
Klubben har kontonummer 4776 15 86528 - Sparebank1 Nord-Norge.
Slepesaldo/Flyleie skal ha positiv saldo etter hver flydag. Det finnes kortterminal tilgjengelig i klubben. Vippsnr til klubben (512660) sammen med kontonummer finnes i loggperm.
Man kan betale inn på forhånd. Årskort anbefales for flyleie og vil alltid lønne seg for elever.

Innbetalinger for hangarleie, slepekonto, gavekort med videre merkes tydelig og ta med navn på den som dette gjelder om det betales av annen person en medlem/leier/gavekortmottaker.
Giro for gavekort merkes også med nummeret.

Historisk flyging på Elvenes.