Årsmøte onsdag 1. juli klokken 18:00 på Elvenes flyplass

Årsmøte onsdag 1. juli klokken 18:00 på Elvenes flyplass

  • av
  • tor 2015-06-18 kl 09.12

Salangen Seilflyklubb
Innkalling Årsmøte 01.07 2015 kl.18:00

Det kalles med dette inn til Årsmøte i Salangen Seilflyklubb for 2015

Møtet vil bli avholdt 01.juli 2015 kl.18:00 på Elvenes Flyplass, Salangen

Agenda:

1. Åpning av møtet.

2. Godkjenning av innkallelse og fremmøtte representanter.
3. Valg av dirigent og referent. Samt 2 personer som skal signere årsmøtereferatet.
4. Vedta saksliste.
5. Fastsette klubbens medlemskontingent for 2016.
6. Gjennomgå klubbens årsberetning for 2014.
7. Behandle klubbens regnskaper for 2014.
8. Vedta budsjett for 2015.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Valg av nytt styre, revisorer, valgkomité for 2016

Forslag som ønskes behandlet under punkt 9. må være styret i hende innen 24/6

Leder – Bjørn Figenschou – 16. juni 2015