Historisk flyging

Historisk flyging på Elvenes:

Elvenes flyplass er historisk. Det var Forsvaret som introduserte
flyet i Nord-Norge, og som bygde opp den første flyaktiviteten i
landsdelen. Jomfruflygingen fant sted under en militærøvelse på Elvenes i
Salangen i Troms 9. september 1915, og ble utført av nordsjøflyger og
premierløytnant Tryggve Gran med hans Blériot. Nord-Norges flyavdeling
ble etablert på Elvenes i 1918–19, men senere nedlagt i 1928. I
1930-årene ble det bygd marinestasjon på Skattøra i Tromsø, provisorisk
til å begynne med, fast stasjon fra 1938.

Bilde: Blériot XI (Trygve Gran fløy en Blériot XI-2).